Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  06.11.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrator skladištenja derivata, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Žitnjak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, naftno rudarstvo, kemijsko-tehnološko;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 2 godine radnog iskustva na poslovima autopunilišta i skladišne manipulacije derivata.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Ažurira dokumentaciju vezanu uz prihvat, skladištenje, carinjenje i otpremu naftnih derivata;
 • Obrađuje dokumentaciju sukladno carinskim postupcima;
 • Evidentira i specificira sve dnevne promjene prometa u uskladištenim količinama derivata;
 • Usklađuje podatke s kontrolnom kućom, špediterom i korisnikom usluge;
 • Izrađuje izvješća za carinu, interne službe i korisnike.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Znanje o organizaciji i vođenju administrativnog uredskog poslovanja;
 • Praktična znanja za obavljanje posla u području poslovne administracije, sitnih nabava, knjigovodstva i blagajne;
 • Efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima;
 • Poznavanje teorije i prakse carinskog poslovanja;
 • Komunikacijske vještine;
 • Sposobnost rješavanja problema i postavljanja prioriteta;
 • Organiziranost, temeljitost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 13.11.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – administrator skladištenja derivata“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa