Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 8. rujna 2010. objavljuje natječaj za radno mjesto

DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA STROJARSTVA, 1 izvršitelj/ica za radno mjesto INŽENJER STROJARSKOG ODRŽAVANJA I. s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Ovlašteni inženjer s članstvom u Komori;
 • Visoka razina informatičkih znanja;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 7 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na poslovima nadzora.

Napomena uz uvjete natječaja:
Prednost će imati kandidati s certifikatom o međunarodno priznatim sustavima ovjere sposobnosti upravljanja projektima IPMA ili PMI.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Planiranje i vođenje projekata; sudjelovanje u realizaciji investicija u području struke;
 • Nadzor izvođenja radova iz područja struke;
 • Sudjelovanje u održavanju strojarske opreme sustava JANAF-a;
 • Izrada specifikacija usluga, materijala, opreme i radova za održavanje iz područja struke;
 • Dokumentiranje izvedenih stanja, kontrola provedbe aktivnosti održavanja iz područja struke u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i internim aktima;

Što očekujemo od kandidata:

 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Fleksibilnost i snalažljivost;
 • Sistematičnost;
 • Inicijativnost;
 • Orijentiranost na timska postignuća.

Odabrani/a kandidat/kinja zapošljava se na određeno vrijeme u trajanju od godine dana s probnim rokom od šest mjeseci te mogućnošću produženja Ugovora o radu na neodređeno.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 19. 9. 2010. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer strojarstva“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
Prednost imaju kandidati sa IPMA ili PMI certifikatom.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa