Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 27. 9. 2010. objavljuje natječaj za radno mjesto

EKSPERT ZA INTERNU REVIZIJU, 1 izvršitelj s mjestom rada u sjedištu Društva, Miramarska 24, Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet društvenog usmjerenja; područja: ekonomija; pravo;
 • Ispit za ovlaštenog internog revizora;
 • Visoka razina znanja engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 8 godina radnog iskustva na poslovima revizije.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Predlaže programe i izrađuje Plan rada interne revizije;
 • Prati propise o reviziji i predlaže upute za rad interne revizije;
 • Ispituje usklađenost poslovanja Društva i njegovih financijskih izvješća;
 • Ispituje funkcioniranje informacijskog sustava;
 • Kontrolira ispravnost i zakonitost financijskog poslovanja Društva;
 • Sastavlja izvješća o obavljenoj reviziji i sugerira poboljšanja.

Što očekujemo od kandidata:

 • Znanje o teoriji i praksi revizije i upravljanju rizicima;
 • Dobro poznavanje propisa iz područja financija, poreza i osiguranja;
 • Dobro poznavanje i razumijevanje načela i standarda financijskog izvješćivanja;
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Znanje o poslovnom planiranju;
 • Upravljanje rizicima i upravljanje promjenama;
 • Povjerljivost; samostalnost; sistematičnost.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 10.10. 2010. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – interni revizor“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

27. rujna 2010.
Služba ljudskih resursa