Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  30. rujna 2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Električar II., 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Virje

Minimalni uvjeti:

 • KV; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Obilazi postrojenje i obavlja vizualni pregled elektroopreme na terminalima i trasi;
 • Otklanja manje nedostatke i kvarove na elektroopremi;
 • Čisti razvodne ormare, demontira elektroopremu i pomaže kod detaljnih pregleda aktuatora;
 • Sudjeluje u provođenju revizija i remonta elektroenergetske opreme;
 • Priprema alat i radilište za rad;
 • Postavlja nova rasvjetna tijela i uređaje rasvjete na objekte terminala; kontrolira razinu tekućine u aku baterijama.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (poznavanje postupaka mjerenja električnih veličina i druga);
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Motoričke sposobnosti.

Električar II. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 7. listopada 2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – električar II. Terminal Virje“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa