Arhiva natječaja

Informacije o natječaju za radno mjesto pripravnik/ica dipl. oecc. i informacije o natječaju za pripravnike diplomirane inženjere na Terminalu Žitnjak

Nakon stručnih selekcijskih intervjua kao drugog selekcijskog kruga, za zapošljavanje na Terminalu Žitnjak odabrani su sljedeći kandidati pripravnici:

  • Pripravnik, inženjer strojarstva VSS za radno mjesto Inženjer strojarskog održavanja II.: Petar Ljubičić, dipl. ing. stroj.
  • Pripravnik, inženjer elektrotehnike VSS za radno mjesto Inženjer održavanja elektroenergetike II.: Tomislav Poljak, dipl ing. el.
  • Pripravnik, inženjer elektrotehnike VSS za radno mjesto Inženjer održavanja instrumentacije II.: Ivan Puljić, dipl. ing. el.
  • Pripravnik diplomirani ekonomist za ekonomske analize u Uredu upravitelja Terminala Žitnjak: Valentin Adlešić, dipl. oec.

Ostali kandidati obaviješteni su o završetku natječaja elektroničkom poštom. Zahvaljujemo svim kandidatima na prijavama.

Služba ljudskih resursa