Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10. veljače 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Instrumentarac, 1 izvršitelj na lokaciji Terminal Slavonski Brod

Minimalni uvjeti:

  • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
  • Vozačka dozvola B kategorije;
  • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

  • Znanja o održavanju elektroničkih uređaja;
  • Vještine rukovanja instrumentima i strojevima;
  • Sposobnost rješavanja problema;
  • Motoričke sposobnosti.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

  • Održavanje instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi naftovoda;
  • Sudjelovanje u mjerenju i održavanju katodne zaštite;
  • Evidencija stanja instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi.

Instrumentarac je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 22. veljače 2012. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – instrumentarac SLB“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa