Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo 06.11.2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

INŽENJER POMORSKOG PROMETA, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VŠS; 180 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: pomorstvo;
 • Ovlaštenje kapetana duge plovidbe;
 • Ceritfikati temeljne sigurnosti na tankeru (Inert gas, COW i Tanker safety certificate);
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta.
 • Certifikati International Ship Security Certificate (ISSC) i Fire Fighting Certificate (FFC);

Obavezne kompetencije:

 • Znanja i poznavanje propisa iz područja struke;
 • Upravljanje rizicima na operativnoj razini i sposobnost brzog rješavanja problema;
 • Temeljitost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Koordiniranje procesa prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta i organiziranje aktivnosti prema Programu prihvata;
 • Praćenje najavljenih tankera i prosljeđivanje dokumentacije i informacija sudionicima u procesu prihvata;
 • Sudjelovanje u intervencijama u akcidentnim situacijama.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i diplomom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 13.11.2013., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer pomorskog prometa“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnim za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa