Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. travnja 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Inženjer strojarskog održavanja II., 1 izvršitelj, Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS, diplomirani inženjer strojarstva;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima strojarskog održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Visoka razina informatičke pismenosti;
 • Vođenje i organiziranje tima;
 • Inicijativnost, fleksibilnost i sistematičnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Planiranje i održavanje strojarske opreme i izrada specifikacija materijala, opreme i radova potrebnih za održavanje;
 • Izrada uputa i programa za preventivno i korektivno održavanje strojarske opreme;
 • Izrada, analiza i evaluacija tehničkih specifikacija;
 • Dokumentiranje izvedenih stanja i kontrola provedbe aktivnosti strojarskog održavanja.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresuljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 2. svibnjem 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer strojarskog održavanja II.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa