Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 27.08. 2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

Pomoćnik direktora Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa, 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS, 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Položen pravosudni ispit;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • 5 godina radnog iskustva u struci.

Obavezne kompetencije:

 • Ekspertiza iz područja struke i specijalistička znanja iz područja odgovornosti;
 • Poznavanje propisa iz područja odgovornosti;
 • Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;
 • Upravljanje znanjem, informacijama i promjenama;
 • Pregovaračke vještine i krizno komuniciranje;
 • Timski rad i kooperativnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Organizira i nadzire aktivnosti pojedinih funkcionalnih područja Sektora;
 • Koordinira rad rukovoditelja Službi i prati realizaciju godišnjeg plana;
 • Sudjeluje u izradi poslovnih planova i internih akata Društva;
 • Sudjeluje u planiranju i vođenju projekata i pripremanju potrebne dokumentacije;

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 03.09. 2013. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – pomoćnik direktora“

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa