Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. prosinca 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Pomoćnik operatera, 1 izvršitelj Terminal Slavonski Brod

Minimalni uvjeti:

  • SSS / škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko tehnološko, naftno rudarstvo;
  • Informatička pismenost;
  • Vozačka dozvola B kategorije;
  • 1 godina radnog iskustva u struci.

Obavezne kompetencije:

  • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
  • Sposobnost brzog rješavanja različitih tehničkih problema;
  • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
  • Temeljitost.

Poslovne aktivnosti u bitnom: sudjeluje u provođenju tehnoloških operacija transporta nafte.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenoj školi šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 28.12.2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – pomoćnik operatera – TSLB“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa