Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 07.12.2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Pomoćnik operatera (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Mjerna stanica Sotin

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje osnovne stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Kontrolira rad tehnološke opreme i instalacija naftovodnog sustava;
 • Očitava tehnološke parametre na lokalnim indikatorima uređaja;
 • U slučaju kvara na lokalnom upravljanju ručno obavlja pripremne operacije;
 • Sudjeluje u operacijama prihvata i/ ili odašiljanja čistača cjevovoda;
 • Održava čistoću skladišnih instalacija i tehničkih sredstava rada za koje je zadužen;
 • Prema potrebi sudjeluje u aktivnostima mjerenja i uzorkovanja;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja prema nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja o sustavu JANAF-a; znanja iz područja struke; informatička pismenost;
 • Poznavanje internih pravilnika, procedura ili uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Znanje engleskog jezika A2 razine jezične mape EU;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost; motoričke sposobnosti.

Napomena: Radno mjesto Pomoćnik operatera u JANAF-u, d.d. je u režimu smjenskog rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci, s mjestom rada Sotin.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 14.12.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – pomoćnik operatera na lokaciji Mjerna stanica Sotin”.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa