Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  06.11.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Specijalist za odnose s javnošću, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja;
 • Visoka razina znanja engleskog jezika (C1);
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Komunicira s javnostima i ciljnim grupama;
 • Sudjeluje u organizaciji tiskovnih konferencija i ostalih nastupa Društva u medijima;
 • Sastavlja pisana priopćenja i izvješća za javnost, odgovore, demantije i sl., uređuje informacije i objave za medije;
 • Priprema podloge i ažurira internet i intranet stranice Društva;
 • Priprema tekstove za različite tiskane publikacije Društva.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja o pravilima i načinima usmenog komuniciranja s različitim javnostima i poznavanje propisa za područje struke;
 • Visoko razvijena pismenost u standardnoj varijanti hrvatskoga jezika;
 • Znanje o poslovnom bontonu verbalne i neverbalne komunikacije u različitim kontekstima;
 • Visoko razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Visoko razvijena sposobnost javnog govora; samopouzdanje;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Vještine treniranja;
 • Otvorenost i društvenost; kreativnost; organiziranost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 13.11.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – specijalist za odnose s javnošću“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa