Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24.07.2015. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Stručnjak za pravne poslove, M/Ž, 1 izvršitelj na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Položen pravosudni ispit;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje propisa iz područja obveznog, trgovačkog i financijskog prava, prava trgovačkih društava i područja izvansudskog rješavanja sporova;
 • Poznavanje pravila parničnog, izvanparničnog, prekršajnog, ovršnog i upravnog postupka;
 • Osnovno poznavanje institucija i prava EU;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Sistematičnost; diplomatičnost; samostalnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Obavlja poslove zastupanja Društva u svim postupcima i sporovima koji se vode kod sudskih, upravnih i drugih tijela;
 • Sudjeluje u izradi i kontrolira pravnu valjanost ugovora;
 • Prati propise i sudsku praksu iz područja poslovnih aktivnosti, te daje stručne savjete i mišljenja;
 • Sudjeluje u izradi internih akata Društva;
 • Pregledava, potpisuje i parafira dokumentaciju za provedbu postupka nabave, ugovore o nabavi i prodaji, kao i odluke iz ovog područja;
 • Sudjeluje u izradi dokumentacije za provedbu postupka nabave;
 • Korespondira s punomoćnicima Društva, prikuplja podatke, sređuje dokumentaciju i vodi evidenciju postupaka i sporova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo na pravnim poslovima iz područja radnog prava.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 31.07.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – stručnjak za pravne poslove“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa