Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  20.11.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Tehničar za dokumentaciju, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Žitnjak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog ili tehničkog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Zaprima, evidentira, klasificira, označava i tehnički oprema gradivo;
 • Provjerava tehničku ispravnost spisa primljenih za arhiviranje;
 • Prikuplja, organizira i popisuje i vodi uredske i druge evidencije o gradivu;
 • Prati stručnu literaturu i tehnologije upravljanja arhivskom građom.

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje i razumijevanje principa kompiliranja, kodiranja, kategoriziranja i filtriranja podataka;
 • Poznavanje administrativnih i uredskih procedura i sustava organiziranja;
 • Sposobnost klasificiranja i grupiranja podataka;
 • Izražene organizacijske vještine;
 • Sposobnost opažanja detalja;
 • Temeljitost; pouzdanost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 27.11.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – tehničar za dokumentaciju“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa