Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 30. rujna 2015. godine objavljuje natječaj za radno mjesto

Zapovjednik vatrogasne postrojbe, 1 izvršitelj na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VSS/240 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; inženjer zaštite od požara;
 • Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Osnovno znanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Organizira vježbe, zapovijeda i sudjeluje u aktivnostima sprječavanja nastajanja požara i gašenja požara na objektima i prostoru Terminala Omišalj;
 • Organizira i koordinira radom vatrogasne postrojbe, vodi brigu o njezinoj efikasnosti i opremljenosti;
 • Kontrolira održavanje ispravnosti uređaja, opreme i (rezervnih) sredstava vatrogasne postrojbe;
 • Izrađuje i unapređuje programe i postupke za efikasan rad vatrogasne postrojbe; prati tehnološke postupke zaštite od požara;
 • Surađuje s javnim vatrogasnim postrojbama;
 • Upotrebljava mjerne instrumente;
 • Pregledava izvršavanje administrativnih poslova vatrogasne postrojbe; prati i evidentira ispitivanja vatrogasne opreme;
 • Prati važeće propise i literaturu iz područja zaštite od požara i vatrogastva;
 • Prati i procjenjuje rad radnika u vatrogasnoj postrojbi;

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o vrstama i karakteristikama požara i opreme za gašenje požara;
 • Vještine rukovođenja u operacijama gašenja požara i rukovanja vatrogasnom opremom;
 • Poznavanje propisa vezanih uz vatrogastvo;
 • Posjedovanje stručnih znanja za izradu pravilnika potrebnih za siguran rad i izvješća o radu;
 • Informatička pismenost;
 • Vještine vođenja i organiziranja tima;
 • Izvrsne motoričke sposobnosti;
 • Fizička pripremljenost i otpornost na stres;
 • Organiziranost; sistematičnost.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 7. listopada 2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – zapovjednik vatrogasne postrojbe“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa